REGULAMIN

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

 • Pokoje wynajmowane są na doby.
 • Doba pobytu w Domu Gościnnym Pieniny trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00.
 • Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godziny 10.00
 • Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych wolnych pokoi.
 • Gość winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
 • Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku.
 • Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie pokoi. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym pokoi i urządzeń w nim się znajdujących.
 • Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę.
 • Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane przez nas na koszt gościa pod wskazany przez niego adres.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domu Gościnnym Pieniny nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu pokoi łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.
 • W obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 • Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność w Domu Gościnnego Pieniny zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 • W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 10:00
 • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 14:00, po godzinie 14:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.
 • Wynajęty pokój należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 • Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela Domu Gościnnego Pieniny nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.